tiistai 5. kesäkuuta 2018

Uusi tietosuoja-asetus, GDPR


29.5.2018, Ari Alasaari, Canorama Oy

Uusi tietosuoja-asetus, GDPR, tuli voimaan 25.5.2018 ja sen vaikutuksista yrityksiin haluttiin informoida yhteisellä valmennuksella. Erittäin käytännönläheisen valmennuksen piti Ari Alasaari Canorama Oy:stä.

Asetus sääntelee henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja luovuttamista sekä näihin liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia. Henkilötieto on mitä tahansa informaatiota, mikä on suorasti tai epäsuorasti yhdistettävissä henkilöön nimi, valokuva, sähköpostiosoite, pankkitiedot, internetin yhteisöpalveluissa julkaistut päivitykset, terveydentilaa koskevat tiedot, työmenestys, tilaukset, ostokset, verotunniste, koulutus tai pätevyys, sijainti, käyttäjätunnus ja salasana, harrastukset, tavat, elämäntapa, tietokoneen IP – osoite.

Tietosuoja-asetuksessa määritellään kansalaisen oikeudet liittyen henkilötietojen käsittelyyn. Asetuksen myötä jokaisella EU-kansalaisella on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, saada tieto siitä miten henkilötiedot on kerätty sekä miten niitä käsitellään ja kenelle niitä annetaan. Lisäksi kansalaisella on oikeus oikaista mahdolliset väärät tiedot sekä poistaa tietonsa rekisteristä. Asetuksessa säädetään rekisterinpitäjille velvollisuus toimia siten, että edellä esitetyt oikeudet toteutuvat.

Rekisterin ylläpitäjällä ei ole oikeutta käyttää rekisteriä muuhun kuin henkilölle ilmoitettuun tarkoitukseen.
• Rekisterin ylläpitäjä ei saa säilyttää rekisterissä tarpeettomia tietoja, eikä myöskään kohtuuttoman kauan
• Rekisterin ylläpitäjä on vastuussa rekisterin oikeellisuudesta
• Rekisterin ylläpitäjän tiedettävä rekisterin käsittelijät